Sort by
למכירה דירת 4 חדרים במגדלי פנקס תל אביב
4,650,000 נמכר

למכירה דירת 4 חדרים במגדלי פנקס תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 116
חניהיש
אזורככר המדינה
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתיש
דירה מרווחת למכירה במרכז העיר תל אביב
5,750,000

דירה מרווחת למכירה במרכז העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 122
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה10
מרפסתאין
למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות בוגרשוב תל אביב
4,500,000

למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות בוגרשוב תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 110
חניהאין
אזוראזור חוף הים
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתאין
למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות שנקין תל אביב
4,450,000

למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות שנקין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 100
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים4
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת גן בבניין לשימור בלב העיר תל אביב
6,300,000

למכירה דירת גן בבניין לשימור בלב העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 169
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים5
מעליתאין
סוג נכסדירת-גן
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות בן גוריון תל אביב
6,300,000

למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות בן גוריון תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 120
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתיש
למכירה דירת 4 חדרים במרכז העיר הלבנה תל אביב
4,250,000

למכירה דירת 4 חדרים במרכז העיר הלבנה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 90
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים מרווחת במרכז העיר תל אביב
4,400,000

למכירה דירת 3 חדרים מרווחת במרכז העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 85
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה5
מרפסתאין
למכירה דירת 3 חדרים בסמטאות שנקין תל אביב
4,950,000

למכירה דירת 3 חדרים בסמטאות שנקין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 94
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש