Sort by
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת איכילוב תל אביב
3,200,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת איכילוב תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 62
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת כיכר דיזינגוף תל אביב
2,790,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת כיכר דיזינגוף תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 55
מרפסתאין
קומה2
סוג נכסדירה
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתאין
חניהאין
דירת 3 חדרים למכירה פסיעה מרוטשילד תל אביב
3,700,000

דירת 3 חדרים למכירה פסיעה מרוטשילד תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 84
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הילטון תל אביב
3,100,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הילטון תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 64
חניהאין
אזוראזור חוף הים
חדרים3
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת דיזינגוף סנטר תל אביב
3,980,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת דיזינגוף סנטר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 93
מרפסתיש
קומה2
סוג נכסדירה
מעליתיש
חדרים3
חניהאין
אזורמרכז העיר
דירת 3 חדרים למכירה בסמטאות בזל תל אביב
3,780,000

דירת 3 חדרים למכירה בסמטאות בזל תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 80
חניהאין
אזורצפון ישן מערב
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
דירת 3 חדרים למכירה בקרבת כיכר מסריק תל אביב
3,250,000

דירת 3 חדרים למכירה בקרבת כיכר מסריק תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 70
סוג נכסדירה
קומה2.5
מרפסתאין
מעליתאין
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים3
למכירה דירת 3 חדרים בשדרות חן תל אביב
3,900,000

למכירה דירת 3 חדרים בשדרות חן תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 76
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים על שדרות רוטשילד תל אביב
10,500,000

למכירה דירת 3 חדרים על שדרות רוטשילד תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 132
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירת יוקרה
קומהגבוהה
מרפסתיש