Sort by
למכירה דירת 4 חדרים בשכונת בבלי תל אביב
3,500,000

למכירה דירת 4 חדרים בשכונת בבלי תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 90
חניהיש
אזורבבלי
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
דירת אופי למכירה בלב העיר תל אביב
3,650,000

דירת אופי למכירה בלב העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 86
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים3
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתיש
למכירה דירה משופצת בקרבת כיכר המדינה תל אביב
3,750,000

למכירה דירה משופצת בקרבת כיכר המדינה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 90
חניהאין
אזורככר המדינה
חדרים4
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הבימה תל אביב
3,750,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הבימה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 90
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הלונדון מיניסטור תל אביב
3,850,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת הלונדון מיניסטור תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 82
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתאין
למכירה דירת 2 חדרים פסיעה מגינת יחזקאל תל אביב
3,100,000

למכירה דירת 2 חדרים פסיעה מגינת יחזקאל תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 65
חניהאין
אזורצפון ישן מערב
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתאין
למכירה דירת 3 חדרים במתחם בזל תל אביב
3,750,000

למכירה דירת 3 חדרים במתחם בזל תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 78
חניהיש
אזורצפון ישן מערב
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
למכירה דירה בבנין חדש בלב העיר תל אביב
3,650,000

למכירה דירה בבנין חדש בלב העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 76
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת 3 חדרים ליד חוף בוגרשוב תל אביב
3,600,000

למכירה דירת 3 חדרים ליד חוף בוגרשוב תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 86
חניהאין
אזוראזור חוף הים
חדרים3
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין