Sort by
למכירה דירת 4 חדרים ליד כיכר רבין תל אביב
6,150,000

למכירה דירת 4 חדרים ליד כיכר רבין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 120
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתאין
למכירה דירת 2 חדרים בקרבת רוטשילד תל אביב
2,470,000

למכירה דירת 2 חדרים בקרבת רוטשילד תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 47
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
דירת 4 חדרים למכירה בקרבת הבימה תל אביב
4,800,000

דירת 4 חדרים למכירה בקרבת הבימה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 105
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה4
מרפסתאין
למכירה דירת 3 חדרים בקרבת כיכר המדינה תל אביב
3,400,000

למכירה דירת 3 חדרים בקרבת כיכר המדינה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 70
חניהאין
אזורככר המדינה
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתאין
למכירה דירת 3 חדרים אדריכלית בצפון הישן תל אביב
3,750,000

למכירה דירת 3 חדרים אדריכלית בצפון הישן תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 70
חניהאין
אזורצפון ישן מערב
חדרים3
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתיש
למכירה דירת 4 חדרים בבנין חדיש בלב העיר תל אביב
5,200,000

למכירה דירת 4 חדרים בבנין חדיש בלב העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 98
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתיש
למכירה דירת 4 חדרים בגן העיר תל אביב
7,700,000

למכירה דירת 4 חדרים בגן העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 170
חניהיש
מרפסתאין
קומה3
סוג נכסדירה
חדרים4
מעליתיש
אזורמרכז העיר
למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות הצפון הישן תל אביב
3,690,000

למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות הצפון הישן תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 83
חניהאין
אזורצפון ישן מערב
חדרים4
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות שדרות חן תל אביב
6,700,000

למכירה דירת 4 חדרים בסמטאות שדרות חן תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 112
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים4
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2.5
מרפסתיש