Sort by
למכירה דירת גן בבניין לשימור בלב העיר תל אביב
6,300,000

למכירה דירת גן בבניין לשימור בלב העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 169
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים5
מעליתאין
סוג נכסדירת-גן
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 3.5 חדרים עם נוף פתוח בלב העיר
3,550,000

למכירה דירת 3.5 חדרים עם נוף פתוח בלב העיר

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 77
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים3.5
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
למכירה דירת 5 חדרים בסמטאות בן גוריון תל אביב
8,250,000

למכירה דירת 5 חדרים בסמטאות בן גוריון תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 145
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים5
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה4
מרפסתיש
למכירה דירת 5 חדרים בקרבת כיכר ביאליק תל אביב
4,850,000

למכירה דירת 5 חדרים בקרבת כיכר ביאליק תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 145
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים5
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 5 חדרים בבניין לשימור בלב העיר
6,600,000

למכירה דירת 5 חדרים בבניין לשימור בלב העיר

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 140
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים5
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתיש
למכירה דירת 5 חדרים בקרבת הבימה תל אביב
6,400,000

למכירה דירת 5 חדרים בקרבת הבימה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 115
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים5
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתאין
למכירה דירת 5 חדרים משופצת במרכז העיר תל אביב
6,300,000

למכירה דירת 5 חדרים משופצת במרכז העיר תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 130
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים5
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתאין
דירת 5 חדרים למכירה בקרבת כיכר רבין תל אביב
8,250,000

דירת 5 חדרים למכירה בקרבת כיכר רבין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 132
חניהיש
אזורמרכז העיר
חדרים5
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה4
מרפסתיש
למכירה דירת 5 חדרים בקרבת שוק הכרמל תל אביב
7,500,000

למכירה דירת 5 חדרים בקרבת שוק הכרמל תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 141
חניהיש
אזורכרם התימנים
חדרים5
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתיש