Sort by
למכירה דירת 2 חדרים בפרויקט גינדי TLV
2,500,000

למכירה דירת 2 חדרים בפרויקט גינדי TLV

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 59
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
מרפסתיש
למכירה דירת לופט נדירה בבניין לשימור בלב העיר
3,900,000 נמכר

למכירה דירת לופט נדירה בבניין לשימור בלב העיר

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 60
חניהיש
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומהקרקע
מרפסתיש
למכירה דירת 2 חדרים בקרבת הים תל אביב
2,870,000

למכירה דירת 2 חדרים בקרבת הים תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 40
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה1
מרפסתאין
למכירה דירת 2 חדרים מרווחת ליד הבימה תל אביב
2,850,000 נמכר

למכירה דירת 2 חדרים מרווחת ליד הבימה תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 67
חניהאין
אזורמרכז העיר
חדרים2
מעליתאין
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתיש
למכירה דירת 2 חדרים בקרבת שנקין תל אביב
2,575,000 נמכר

למכירה דירת 2 חדרים בקרבת שנקין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 58
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה2
מרפסתאין
למכירה דירת 2 חדרים בשכונת פלורנטין תל אביב
2,300,000 נמכר

למכירה דירת 2 חדרים בשכונת פלורנטין תל אביב

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 60
חניהיש
אזורפלורנטין
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה7
מרפסתיש
תיווך תל אביב
1,750,000 נמכר

דירת 2 חדרים ליד רוטשילד

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 53
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתאין
תיווך תל אביב
2,030,000 נמכר

דירה בבנין לשימור בקרבת רוטשילד

קטגוריה מכירה
שטח במ"ר 50
חניהאין
אזורלב העיר
חדרים2
מעליתיש
סוג נכסדירה
קומה3
מרפסתאין
תיווך תל אביב
1,900,000 נמכר

דירת 2 חדרים בקרבת הים

קטגוריה מכירה
חדרים2
שטח במ"ר 60
מעליתאין
חניהאין
מרפסתאין
אזוראזור חוף הים
סוג נכסדירה
חדרים2
קומה2