שכונות צפוניות

שכונות עבר הירקון הוא השם הכולל לשכונות הנמצאות מצפון לנחל הירקון, בצפון תל-אביב. שכונות אלה, מהוות 41% משטח העיר בשטח של כ-21 אלף דונם ומתגוררים בהם כ-24% מתושבי העיר. השכונות התפתחו בהדרגה ובאזור זה נמצאת עיקר הבנייה של תל-אביב עד היום. לאזורים אלה של תל-אביב היה ביקוש גבוה מאז קום המדינה בשל היותם קרובים יחסית למרכז העיר אך רחוקים דיו כדי להוות שכונות פרבריות שקטות. גם כיום, למעשה, מתפקדות רובן כפרברי העיר ואינן מחוברות אל המרקם העירוני של מרכז תל-אביב. השכונות מחולקות ביניהן לשתי קבוצות: שכונות צפון מערב הנמצאות ממערב לנתיבי איילון ומוגדרות כרובע מס’ 1 בחלוקה האדמיניסטרטיבית של העירייה ושכונות צפון מזרח ממזרח לאיילון ומוגדרות כרובע מס’ 2. בין שני אזורים אלה מחבר ציר תנועה אחד בלבד – שדרות קרן קיימת לישראל, ובנוסף אליו שדרות רוקח כציר תחבורה עיקרי העובר בין השכונות לנחל הירקון ומחבר אותן עם מרכז תל-אביב. כל שכונות עבר הירקון פועלות באופן עצמאי ממרכז העיר מבחינת כל השירותים הקהילתיים (בתי ספר, גני ילדים, בריאות) ובהן מספר אתרים חשובים המשרתים את כלל העיר ואף את המרחב המטרופוליני שלה.

שכונות צפוניות